دور از خانه …. اما در امنیت

نوشته: کیلی فت

02«دور از خانه… اما در امنیت» عنوان گردهمایی ایی بود به میزبانی کمیته ی ایرانی پراید جهانی سال 2014 در تاریخ 25مارس که فرصتی شد تا مردان و زنان دگرباش ایرانی درباره سفر شجاعانه خود از ایران به کانادا سخن بگویند.
تمرکز اصلی این گردهمایی بر جلب توجهات بود بر روی چالشهای موجود در روند پناهندگی دگرباشان ایرانی که از ایران شروع می شود و در کانادا تمام می شود. سخنرانان در این گردهمایی شجاعانه درباره داستانهای دردناکشان در اعلام گرایشات جنسی شان در جامعه خود و همانطور ترک خانه و کاشانه و رسیدن به کانادا برای آغاز یک زندگی تازه با مخاطبانشان صحبت کردند.
IMG_6783چالشهای پیش روی مردان و زنان دگرباش در ایران وحشتناک است. جان بی نوا و بی گناه این افراد که از سوی خانواده و دوستانشان تحت فشار انکار و پنهان کردن گرایشات جنسی خود بوده است، راه دیگری نداشته است تا با امید به یافتن آزادی، ترک وطن کند.
علی رغم این پنهان شدن از ترس، برای آنچه بدان باور داشتند، تلاش و اعلام موضع کرده اند. از سایه ها خارج شده اند و این میسر نبود مگر با کمک دیگران تا در جهان تغییری ایجاد کنند. امروزه هم آنها با چالشهایی روبرویند، اما در جامعه ایی زندگی می کنند که از نظر اجتماعی آنها را پذیرفته است. آزادند هرچه می خواهند، انجام دهند، و همانی باشند که می خواهند باشند، امتیازی که هیچگاه در کشور خودشان ایران ممکن نبود از آن برخوردار باشند.

 

IMG_6776 IMG_6781 IMG_6786 IMG_6789

Comments are closed.