آگهی در ارتباط با نماینده ی سازمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند که سازمان دگرباشان ایرانی هیچ نماینده ای نداشته و فعالیت هایش را از طریق هیچ نماینده ای انجام نمی دهد.

تمام خدمات سازمان دگرباشان ایرانی رایگان می باشند و هیچ هزینه ای از پناهجویان دریافت نمی شود.

لطفا از پرداخت هرگونه وجه به افرادی که خود را به عنوان نمایندگان سازمان معرفی می کنند خودداری نمایید. چنانچه با اینگونه موارد مواجه شدید ما را مطلع سازید.

 

با تشکر

آرشام پارسی

سازمان دگرباشان ایرانی

Comments are closed.