روند اسکان مجدد پناهجویان از ماه ژوئن از سر گرفته خواهد شد

turkeyهمانطور که انتظار می رفت در آوریل ۲۰۱۴ قوانینی که مجلس ترکیه در سال گذشته در ارتباط با روند کنترل و مدیریت پناهجویان  تصویب کرده بود لازم الاجرا شد و در نتیجه تغییراتی در شکل ارتباط دولت ترکیه با پناهجویان اتفاق افتاده است که در مواردی باعث بروز نگرانی هایی در بین پناهچویان شده است.

دفتر مدیریت مهاجرت (Director General of Migration Management) در وزارت کشور تشکیل شده است و کلیه امور مهاجرین و پناهندگان را از این پس این دفتر مدیریت می نماید. تا به حال مدیریت امور پناهجویان به عهده ی بخش امور خارجی های پلیس امنیت بود. از این پس به جای امور خارجی های اداره ی پلیس (یابانجی شعبه) دفتر مدیریت مهاجرت وظیفه ی ثبت نام و مصاحبه با پناهجویان برای اعطای اقامت مشروط پناهجویان را به عهده دارد (انجام مصاحبه و اقدام برای کیملیک سفید یا آبی). این بدین معناست که دولت ترکیه به شخص پناهجو اجازه ی اقامت موقت (مشروط) می دهد تا زمانی که دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرونده ی او را بررسی و مراحل اسکان مجدد را به پایان برساند.

شایان ذکر است که روند ثبت نام٬ مصاحبه٬ تشخیص و اعطای پناهندگی٬ و اسکان مجدد دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنان ادامه خواهد داشت.

در تتیجه ی تغییرات لازم در وزارت خانه های مربوط، صدور مجوز خروج برای پناهجویانی که قرار بود در ماه مه ترکیه را ترک کنند به تاخیر افتاد و تاریخ پرواز آنها لغو شد. در پی استعلام سازمان دگرباشان ایرانی از دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا صدور مجوزهای خروج از ترکیه از اواخر ماه مه آغاز خواهد شد و روند اسکان مجدد پناهجویان از ماه ژوئن از سر گرفته خواهد شد.

در بعضی از شهرهای ترکیه که همچنان در طول سال گذشته پاسپورت های پناهجویان را تحویل می گرفتند، از طرف اداره ی پلیس به پناهجویان اطلاع داده شده است که برای تحویل  پاسپورت های خود به اداره ی پلیس مراجعه کنند و این امر باعث ایجاد نگرانی هایی در بین پناهجویان شده است که باید به اطلاع رساند این درخواست در راستای تغییرات مذکور می باشد و دیگر امور خارجی های اداره ی پلیس مسئول روند پناهجویان نیست و بنابراین لزومی نمی بیند که پاسپورت ها را نگه داری کند. دیگر مدارک پناهچویان از اداره ی امور خارجی ها به دفتر مدیریت مهاجرت ارسال شده است.

در آخر باید خاطرنشان کرد که این تغییرات تنها تغییراتی داخلی در دولت ترکیه است و ارتباطی به روند پناهجویی آنها در دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل ندارد.

 

با تشکر

آرشام پارسی

سازمان دگرباشان ایرانی

Comments are closed.