اطلاعیه ی سازمان در ارتباط با ارائه ی مشاوره های روانشناسی توسط افراد غیر متخصص

misrepresentاخيرا، گزارش هايي به دست ما رسيده مبني بر اينكه، افراد، بدون داشتن تخصص و مدرك تحصيلي مورد نياز، مبادرت به برگزاري كارگاه هاي روانشناسي، گروه درماني، مشاوره هاي خصوصي يا حتي روان درماني از راه دور با پناهجويان دگرباش در شهرهاي مختلف تركيه و حتي شهروندان داخل ايران نموده اند.

بر اساس گزارش هاي رسيده، اين افراد در زمان برگزاري اين جلسات، فاقد مدارك قانوني مورد نياز بوده اند و در برخي موارد زير عنوان پروژه تحقيقي يا به طور مخفيانه، اقدام به ضبط صدا و تصوير پناهجويان و بعد پخش بدون اجازه آنها در محافل مختلف نموده اند.

به همه شما دگرباشان ایرانی به خصوص پناهجويان گرامي توصيه مي كنيم در صورتيكه نياز به مشاوره هاي روانشناسي و سبك زندگي داريد، فقط به “اسم و رسم” افراد توجه نكنيد. با افرادي تماس بگيريد كه نه تنها تحصيلات و تجربه كافي را براي روان درماني و ارائه مشاوره هاي تخصصي دارا هستند بلکه مجوزهای مربوط را نیز دریافت نموده اند. به ياد داشته باشيد مشاوران و متخصصان اين حوزه، به جز در موارد خاص، صدا و تصوير مراجعين خود را، براي حفظ هويت، ضبط نمي كنند.

توصيه مي كنيم در صورت برخورد با افراد مشكوك، با سايرين مشورت كنيد و جوياي تاريخچه فعاليت هاي آنها شويد و دانسته هاي خود را هم با ديگران به اشتراک بگذارید.

Comments are closed.