هیئت مدیره

پاول دوربر

رئیس موقت (انتخاب شده در سپتامبر ۲۰۱۳)

دبیر هیئت مدیره (انتخاب شده در اکتبر ۲۰۰۸)

به عنوان عضو و رهبر یک جامعه ی مذهبی مشوق و پذیرا در “اوتاوا”، پاول از طریق حمایت ازدواج برابر و لابی گری اعضای پارلمان، به شکل فعالی به نبرد با تبعیض مبتنی بر گرایشات جنسی برخاسته است. این کار بازتاب فعالیت او برای کسب حق درآمد برابر برای زنان در دوران مدیریتش بر “برابری درآمد” در کمیسیون حقوق بشر فدرال کانادا است. امروز که بازنشستگی از خدمت عمومی را تجربه می کند، مشغول حرفه ی مشاوره شده است. او همچنان در جامعه ی مذهبی خود به مبارزه برای حق آزادی بیان و اجتماع و همچنین نگرانی های بزرگتر اجتماعی در سطح شهرداری ادامه می دهد.

حسین مقتدری

HosseinMoghtaderiخزانه دار (انتخاب شده در آگوست ۲۰۱۲)

عضو هیئت مدیره (نوامبر ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۲)

خزانه دار (۲۰۱۱-۲۰۱۰)

حسین دانشجوی حقوق دانشگاه اتاواست و او تصمیم دارد که مدرک خود را به صورت مشترک در رشته ی روابط بین الملل دانشگاه کارلتن اتاوا نیز کسب کند. حسین در ایران متولد شده است و در سال ۲۰۰۶ به کانادا مهاجرت کرد. حسین در سال ۲۰۱۰ به عشویت هیئت مدیره ی سازمان درآمد و بیشتر در سمت خزانه دار مشغول به کار بوده است.

جیمی الرتون

JamieEllertonعضو هیئت مدیره (سپتامبر ۲۰۱۳)

جیمی مشاور روابط عمومی و استراتژی های ارتباطی در موسسه ی کوناپتوس در تورنتو می باشد. او همچنین یک مدافع حقوق دگرباشان است. او به شرکت های خصوصی و دولتی مشاوره می دهد و تجربه ی قابل توجهی در ارائه ی مشاوره به سیاستمداران سرشناس کانادا دارد.

او در گذشته برای اداره ی مهاجرت و شهروندی کانادا٬ دفتر حزب مخالف دولت استان انتاریو کار می کرده است و مدتی نیز مدیر سازمانی غیر انتفاعی برای ترویج صنعت نفت کانادا بوده است.

StuartBustard

استوارت بوستارد

عضو هیئت مدیره  (سپتامبر ۲۰۱۳)

استوارت دارای تجربه ای زیاد در مدیریت سازمان های غیر دولتی و تجاری دارد. از جمله این فعالیت ها می توان به مدیریت او در برنامه ی طرح مالی کارجویان  حرفه ای که تازه به کانادا می آیند اشاره کرد. او همچنین در جامعه ی دگرباشان تورنتو نیز فعال است و یکی از فعالیت های او در گروه سوی که مربوط به دگرباشان جوان در مرکز کلنیک شربون است می باشد.

اعضای سابق هیئت مدیره ی سازمان

ژیل مارچیلدون (۲۰۰۸-نوامبر ۲۰۱۱)

ژوان گودرو (۲۰۰۸-سپتامبر ۲۰۱۲)

الف. ایرانی (نوامبر ۲۰۱۱-آگوست ۲۰۱۲)

پانته آ یکتاییان (نوامبر ۲۰۱۱-دسامبر ۲۰۱۲)

جونی سریو (سپتامبر ۲۰۱۰-سپتامبر ۲۰۱۳)